תקנון ותנאי שימוש

בעצם שימוש ו/או רכישת מוצרים/שירותים דרך אתר זה, המשתמש (להלן: "המשתמש" ו/או "הלקוח") מאשר ומחיל על עצמו את התקנון הזה.

מבוא

התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות וחל על שני המינים. אנא קרא בקפידה את תנאי השימוש.
האתר מכיל חנות אינטרנטית מקוונת לרכישת מוצרים, ותקנון זה ותנאי השימוש שבו, חלים על כל שימוש ו/או רכישת מוצרים באתר. 
האתר, וכל שירות המסופק באמצעותו, לרבות תוכן, סימני מסחר ותוכן דיגיטלי, הם קניינם הבלעדי של  בעל האתר.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם את התכנים המופיעים באתר ו/או להשתמש בהם בכל דרך אחרת. 
שימוש ורכישת מוצרים באתר מהווה את הסכמתך לתנאי השימוש.
תנאי השימוש הכתובים בתקנון זה, הם הכללים היחידים אשר יחייבו את בעל האתר, כלפי המשתמשים בשירותי האתר.
שים לב כי תנאי השימוש עלולים להשתנות מעת לעת ע"פ שיקול הדעת הבלעדי של בעל האתר, ללא צורך בהודעה. שינויים בתנאי השימוש יחולו לגבי מוצרים/שירותים שנרכשו לאחר השינוי. 
אם אינך מסכים לתנאי התקנון, הנך מתבקש לא להירשם לאתר ולא לבצע הזמנות.
מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים באיזור מרכז ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

 

שימוש באתר

השימוש באתר מותר רק לבני 18 ומעלה ולבעלי כשרות משפטית ובעצם כניסתך לאתר וביצוע רכישות בו, אתה מתחייב שאתה עונה לדרישות אלה.
על המשתמש להתגורר בישראל ולהחזיק בת.ז. ישראלית, כמו כן עליו להחזיק כרטיס אשראי בתוקף שהונפק בישראל.
על אחריות המשתמש בלבד לשמור על סודיות הסיסמא ושם המשתמש לאתר.
אסור למשתמש לפתוח חשבון לכל גורם צד שלישי.
המשתמש לא ישתמש בפרטים וסיסמאות של משתמשים אחרים.
המשתמש מסיר אחריות מבעל האתר, בכל נושא של תקלה טכנית/הפרעה/נפילת האתר, לרבות תקלות העלולות להיגרם ע"י צד שלישי המספק שירותי אחסון, תוכנה, קווי תקשורת ו/או כל שירות נוסף.
המשתמש מסיר אחריות מבעל האתר, בכל נושא של התקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים אל האתר, רשתות תקשורת, מחשבים ושרתים.
המשתמש באתר מודע לכך שלא ניתן להבטיח לחלוטין את פרטיות המידע שיוזן על ידי המשתמש באתר וכי תתכננה פריצות אבטחה וחדירות למידע ולכן בעל האתר לא מתחייב שהשירותים והמידע באתר או באתרי צד שלישי המאחסן אותם, יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.
בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע , המשתמש פוטר את הבעל האתר ו/או מי מטעמו מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד הבעל האתר ו/או מי מטעמו בקשר לכך.
בעל האתר יורשה בכל רגע נתון ע"פ שיקול דעתו בלבד וללא צורך בהודעה, להסיר כל תוכן/תגובה שפורסמה ע"י משתמש באתר, לרבות מחיקת/השהיית המשתמש.
חלק מההודעות והפרסומים שנשלחים אליך, עשויים להכיל "עוגיות" כדוגמת "עוגיות זיהוי" שיותקנו על הדפדפן שלך. בעל האתר אינו שומר את פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים בשרתי העסק או בכל מקום אחר.
האתר משמש כמתווך בין ספקי צד ג' יצרנים, לבין לקוחות המשתמשים בשירותי האתר ו/או מבצעים הזמנת מוצר/ים באמצעות האתר (להלן: "המשתמש") של מוצרים לצורך יבוא אישי ולא מסחרי.

 

הזמנה/רכישה באתר

לצד כל מוצר מופיע מחירו. בעל האתר רשאי לשנות את מחירו של כל מוצר בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי, מבלי שלמשתמש יהיו טענות בשל כך, אך שינוי זה לא יחול לגבי רכישות שבוצעו קודם לשינוי. יובהר כי המועד הקובע לעניין מחיר המוצר הוא מועד התשלום על ידי המזמין ולא מועד הוספתו לסל הקניות.
בעל האתר מבהיר כי הוא לא היצרן של המוצרים שנמכרים באתר. אריזות המוצר והחומרים שבו עשויים לכלול מידע נוסף ו/או שונה מהמידע המוצג בדפי המוצר באתר. 
המשתמש באתר מסיר מבעל האתר אחריות לגבי אי-דיוקים/אי-התאמות בפרטים שמוצגים באתר ביחס למוצרים, לרבות תמונות ומפרטי מוצרים שהוצגו בדפי המכירה וכיו"ב.
בעת הזמנה באתר: על המשתמש להזין את פרטיו (כגון: שם מלא, כתובת מגורים עדכנית, מספר טלפון, כתובת דוא"ל פעילה וכל מידע נוסף שיידרש לטובת ביצוע ההזמנה).
המשתמש מתיר לבעל האתר לעשות שימוש בפרטים שהמשתמש יזין לשם ביצוע ההזמנה והמשלוח. לכן חשוב מאוד למלא פרטים מדויקים ונכונים.
הערה: ניתן לבצע הזמנות לכתובות מגורים בתוך מדינת ישראל בלבד.
בתוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, המשתמש יקבל בדואר האלקטרוני שמסר את אישור ההזמנה, אישור הזמנה זה מהווה אישור סופי ומוחלט.
במידה ומוצר שהזמנת אינו נמצא במלאי, או שמסיבה כזאת או אחרת אין ביכולתו של בעל האתר לספק את המוצר, תוצע לך אופציה לקבלת מוצר חלופי או לביטול העסקה.
במידה ותחליט על ביטול – יבוצע זיכוי מלא בכרטיס האשראי שלך. למעט קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, כלפי בעל האתר.
הזמן עד השבת הכסף באמצעי התשלום, יכול לפעמים להתעכב בשל גורמים חיצוניים ועלול להתעכב עד משך של 45 ימי עסקים.
לאחר ביצוע הזמנה, יתבצע רישום אוטומטי למערכת הדיוור האלקטרוני של האתר. הרישום הכרחי על מנת לעדכן את הנרשם או הרוכש על שלבי הטיפול בהזמנה כולל משלוח חשבוניות, אישור הזמנה, מעקב משלוחים וכו'.
כמו כן, רישום לדיוור האלקטרוני מאפשר לאתר ולצוות של בעל האתר לשלוח מידע פרסומי ושיווקי. 
ניתן להתנתק מהדיוור האלקטרוני השיווקי על ידי לחיצה על קישור שנמצא בכל הודעה שיווקית שתשלח אליך. אין אפשרות להתנתק ממערכת ההודעות על מצב ההזמנה והמשלוחים.
בעל האתר אינו אחראי לטיב המוצרים, זמני המשלוח (לרבות עיכובים הנובעים מגורמים שונים) או איחור באספקה וכל נזק שייגרם ללקוח בשל כך.

 

הגבלת אחריות

התמונות המופיעות באתר הינן לשם המחשה בלבד. ייתכנו הבדלי צבעים ושינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
בעל האתר לא יהיה אחראי לטעויות קולמוס במפרטים ובפרטים הטכניים של כל מוצר ומוצר. מוסכם כי המשתמש או הלקוח מוותר בזאת על טענה ו/או תביעה בגין טעות קולמוס כאמור.
מוסכם בזאת כי כל עיכוב או אי ביצוע של הספקת מוצר שנרכש באתר שנבעו מכוח עליון, לרבות מזג אוויר חריג, שביתות אצל נותני השירותים השונים או שיבושים בלתי צפויים במחשב האתר, לא יחייבו את העסק, והלקוח או מי מטעמו או צד שלישי מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

 

תנאים נוספים

בעל האתר לא יישא באחריות עקיפה או ישירה כלפי המזמין או כלפי צד שלישי בכל מקרה של כשל בהזמנה או באספקה בשל כוח עליון לרבות תקלות במערכת המחשבים, הטלפון, בשל חברות האשראי או בשל כל גורם אחר הקשור להשלמת פעולת הרכישה והאספקה.
מוסכם בזאת כי הזמנה ורכישה דרך האתר איננה ולא תהווה חוזה לטובת צד שלישי` אחר. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתו.
כל מידע ו/או תוכן ואו תמונות המופיעים באתר, לרבות סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם ואופן הצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של בעל האתר.
זמן המשלוח של מוצר שנרכש אורך בדר"כ עד 14 ימי עסקים ממועד הזמנת המוצר.
אספקה עד בית הלקוח פועלת במספר מצומצם של יישובים ובתלות בעלות המוצר, והיא כפופה לאישור ההזמנה ע"י בעל האתר. לעתים ייתכן שניתן יהיה לבצע משלוחים רק אל נקודת איסוף (לרבות סניפי דואר).
מרגע ההזמנה, זמן השילוח העומד לבעל האתר הינו 5 ימי עסקים. בחלק מהמקרים עלולים להיות עיכובים או שינויים בלתי צפויים, כמו למשל עיכובים מצד דואר ישראל, חברות השילוח או הגורמים השונים בתהליך.
המועד המאוחר ביותר לאספקת המוצר/ים הוא לכל היותר 30 ימי עסקים ממועד הזמנת המוצר. במקרה כזה יש ליצור קשר דרך האתר, ונעניק לך לבחירתך החזר כספי מלא או שליחה מחודשת. בהזמנה של יותר ממוצר אחד, ייתכן והמוצרים יישלחו בחבילות נפרדות.

 

הזמנת מוצרים

על מנת לרכוש מוצרים באתר, יש לבחור מוצרים מבין אלה המוצגים באתר ולהוסיפם לעגלת הקניות. לאחר מכן, יש לפנות ל"קופת התשלום" באתר ושם יש למלא מספר פרטים לרבות כתובת דואר אלקטרוני עדכנית, כתובת, כתובת למשלוח, מס' טלפון ופרטי כרטיס אשראי. אם המשלוח ממוען לאחר שאינו הרוכש, יש לציין כתובת מלאה של הנמען וכן את מספר הטלפון שלו. פרטים אלה נדרשים לצורך תיאום משלוח. כל הפרטים הנמסרים באתר בתהליך הרכישה מאובטחים בטכנולוגיה העדכנית ביותר. לאחר סיום ביצוע ההזמנה יישלח לתיבת הדואר האלקטרוני שמסר הרוכש אישור על קליטת ההזמנה. הזמנה ופעולת רכישה תחשבנה כמושלמות רק אם התקבל אישור רכישה מחברת האשראי. היה ולא היה באפשרות בעל האתר לספק את המוצר, לא תחול עליו חובה לספק את המוצר, ובמקרה זה תישלח אל המזמין הודעה מתאימה לתיבת הדואר האלקטרוני שמסר.
היה ומוצר אזל במלאי ללא ציון כי המוצר אינו קיים במלאי, והמוצר מופיע באתר במועד ביצוע ההזמנה, לא תהיה למזמין כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם למזמין או לצד שלישי.
מסירת פרטים אישיים כוזבים הקשורים בתהליך הרכישה עלולה להוות עבירה פלילית ועוולה אזרחית. במקרה של טעות בשוגג, על הלקוח להודיע על כך לבעל האתר והלקוח יישא בכל עלות נוספת שתיגרם בעקבות כך.
המידע שנמסר באתר מאובטח בטכנולוגית PCI. בטכנולוגיה זו המידע בדבר פרטי החיוב של הרוכש מוצפן ונמחק מייד לאחר הרכישה. בנוסף, בעל האתר מתחייב לנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור בסודיות ככל האפשר על מידע אישי אודות הלקוח.

 

אספקה ומשלוח

לאחר סיום ביצוע ההזמנה ובהתקיים התנאים המצוינים לעיל, יוזמנו המוצרים באופן אישי ומיוחד עבור הרוכש (לעתים ממוכרים בחו"ל), ובעל האתר יפעל לספק את המוצרים עד לפתח ביתו של הלקוח ו/או עד לנקודת החלוקה הקרובה ביותר לביתו, וזאת תוך 30 ימי עסקים.
בעל האתר יפעל לשם אספקה מהירה ככל הניתן של המוצר שנרכש, בהתאם לתנאים המפורטים בעמוד משלוחים באתר ולאפשרות אותה בחר המזמין. מובהר ומוסכם בזאת כי לעסק אין שליטה על מועדי האספקה המדויקים של שירות המשלוחים ואין לו כל אחריות על כך.
בכל מקרה של עיכוב באספקת המוצר מחויב הלקוח להודיע באופן מיידי דרך האתר על העיכוב, על-מנת לתת אפשרות לבעל האתר לנסות לפתור את הבעיה מוקדם וביעילות ככל שניתן.
ימי עסקים – ימים רגילים בהם המשק עובד, לא כולל ימי שישי, שבת, יום עם ערב חג, וימי חגים.

 

מדיניות החזרות מוצרים

אם קיבלת מוצר פגום (מוצר שהגיע פגום ולא מוצר שנפגע עקב השימוש בו) – בתנאי שלא עשית שימוש במוצר, ניתן להחליף אותו למוצר תקין או להחזיר אותו ולבטל את הקנייה במספר צעדים פשוטים. בחלק מהמקרים נפתור לך את הבעיה, גם ללא צורך בהחזרת המוצר. על מנת שנוכל לטפל בנושא ולספק פתרון, נבקש ממך לצרף צילומים הממחישים את הפגמים במוצר עם תיאור של התקלה.
אם סיבת הביטול היא לא בגין קבלת מוצר פגום – יגבו דמי ביטול בשיעור 5% משווי העסקה או 100 ש”ח לפי הנמוך מביניהם. כמו כן בעסקאות בכרטיס אשראי חלה עמלת ביטול נוספת מצד חברת האשראי.
החזרת המוצר מתאפשרת בטווח של 14 יום מיום קבלת המוצר בכפוף להוראות החוק להגנת הצרכן.
בכדי למנוע אי נעימות, נבקש לוודא כי המוצר לא נפגע כתוצאה משימוש וכי לא בוצע בו שימוש מסוג כלשהו. 
החזרת מוצר שלא באריזתו המקורית, מצביעה על עשיית שימוש במוצר ושוללת בכך את הזכות לביטול העסקה.
בעת החזרת מוצר החובה מוטלת על הלקוח לוודא שהמוצר מוחזר בשלמותו עם כל האביזרים אשר הגיעו עם המוצר. הזיכוי יתבצע רק לאחר בדיקת המוצר, בטווח שלא יעלה על 7 ימי עסקים מיום שהושב לבעל האתר.
ההחזרה מתאפשרת בדואר רשום בלבד עם מספר מעקב, דרך סניף של דואר ישראל.
ניתן לבטל עסקה מכל סיבה בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר. במידה שתרצו לבטל מוצר לאחר שליחתו, יהא עליכם להמתין לקבלתו ולשלוח אותו בחזרה ישירות אל משרדינו בישראל, בתיאום דרך האתר או במייל הנקוב באתר (חובה ליצור עמנו קשר בכדי לתאם את ההחזרה).
עלויות משלוח המוצרים למרכז המשלוחים של האתר יחולו על הרוכש.
עבור מוצרים שיוחזרו כאמור לעיל, יינתן זיכוי כספי, בניכוי עלויות המשלוח. אם תהיינה לבעל האתר עלויות נוספות, כדוגמת דמי ביטול לחברת האשראי, ינוכו עלויות אלה מסכום הזיכוי אשר יעמוד לזכות הלקוח. הזיכוי יינתן רק לכרטיס האשראי שבאמצעותו בוצע התשלום עבור הרכישה.
למרות האמור לעיל, לגבי מוצרים שלגביהם יצוין באתר שאינם ניתנים להחזרה, לא תתאפשר החזרה כאמור. מוצרים אלה כוללים, למשל, מוצרים בהתאמה אישית, מוצרים במשלוחים מיוחדים ותכשיטים.
החזר מלא ישלח רק לאחר שהלקוח השיב את המוצר התקין לבעל האתר.
בכל מקרה בו יש אי התאמה בין מדיניות האתר לחוק הגנת הצרכן, יגברו הוראות החוק על מדיניות האתר.
מדיניות החזרת מוצרים משתנה ממוצר למוצר, והיא בהתאם לחוק.
על אחריות מבצע ההזמנה להודיע מיידית, לכל היותר עד 5 ימי עסקים, על קבלת מוצר פגום/מוצר שאינו תואם להזמנה.
במקרה של החזרת מוצר, על אחריות מזמין המוצר לשלוח את המוצר בחזרה אל כתובת היעד ממנה הוא נשלח, ולשאת בעלויות השילוח או כל עלות נוספת הנדרשת להחזרת המוצר.
בעסקה בכרטיס אשראי בנוסף לדמי הביטול הקבועים בחוק, תגבה 'עמלת ביטול עסקה' נוספת אשר נגבית מחברת האשראי.

 

מדיניות ביטול הזמנת מוצר

חוק הגנת הצרכן מאפשר ללקוח שביצע עסקת מכר מרחוק לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או ממועד קבלת פרטי העסקה – לפי המאוחר מביניהם, ובעלות דמי ביטול בגובה 5% מהעסקה או 100 ₪ – לפי הנמוך מביניהם.
הגנה על קנייתכם ממועד ההזמנה ועד שליחת המוצר
במידה ונשלחה בקשה לביטול הזמנה, והמוצר טרם נשלח, בעל האתר יבצע זיכוי כספי הכולל דמי ביטול עסקה.
במידה והמוצר כבר נשלח, יצטרך הלקוח לחכות עד להגעת המוצר, ולהחזירו בהתאם למדיניות החזרת מוצרים.
פעמים רבות המוצר נשלח, אך מספר מעקבו טרם עודכן במערכת. על כן, אין לקחת את העובדה שטרם עודכן מספר מעקב כראייה לכך שהמוצר טרם נשלח.